Lis 19 2015

Ruman wiceministrem cyfryzacji

Pierwszą nominację na stanowisko podsekretarza stanu w nowym ministerstwie cyfryzacji odebrał Szymon Ruman. Na razie nie wiadomo, za jakie sprawy nowy wiceminister będzie odpowiadał, bo nie ustalono, jakie departamenty znajdą się w Ministerstwie Cyfryzacji, objętym przez Annę Streżyńską.

Do roli Ministerstwa Cyfryzacji odniosła się w expose premier Beata Szydło. Krytycznie oceniając dotychczasowe osiągnięcia w zakresie informatyzacji państwa zapowiedziała „konsolidację zadań i środków w jednym ręku”, co mimo że nowe ministerstwo nie będzie już opowiadać za dział administracji, można ocenić jako zapowiedź wzmocnienia pozycji minister Streżyńskiej.

A wracając do Rumana. Był on do tej pory był zastępcą szefa Departamentu Prawnego w Centralnym Ośrodku Informatyki, czyli informatycznej agendzie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podobno miał okazję prezentować Annie Streżyńskiej portal obywatel.gov.pl, który zmienił się z serwisu informacyjnego pl.ID w bramę do usług administracji publicznej, a więc przejął część zadań platformy PUAP2. Efekt prac COI w tym zakresie najwyraźniej spodobał się minister Streżyńskiej.


lt. 19 2014

Ręgowski i Boboli już nie w MAiC

Po gwałtownym ochłodzeniu i śnieżycach na przełomie stycznia i lutego z resortem administracji i cyfryzacji musieli się pożegnać wiceminister Andrzej Ręgowski i była szefowa Centrum Projektów Informatycznych, a ostatnio doradczyni ministra Boniego, Agnieszka Boboli, która zresztą już odnalazła się w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Oczywiście, ani Ręgowski, ani Boboli nie odpowiadali za odśnieżanie dróg pod Hrubieszowem. Ich dymisję wiąże się raczej z niedoróbkami systemu e-PUAP. Platforma Usług Administracji Publicznej jest, a raczej miała być, zasadniczym systemem, za którego pośrednictwem instytucje świadczą usługi obywatelom. Nie zdobyła jednak uznania ani obywateli, ani – powiedzmy to szczerze – administracji. W ubiegłym roku za pośrednictwem tej platformy załatwiono 11 tys. spraw. Zważywszy, że koszty utrzymania systemu wyniosły 17 mln zł (nie mówimy tu o wydatkach w kwocie 15 mln na łatanie dziur,  od których wolny ma być e-PUAP2), łatwo policzyć, że załatwienie jednej sprawy za pośrednictwem tej nowoczesnej platformy informatycznej kosztowało trochę ponad 1,5 tys. złotego. Dużo nas kosztuje walka o tanie państwo…

 Po odejściu Ręgowskiego rosną kompetencje wiceministra Romana Dmowskiego, przed rokiem przetransferowanego z MSW do MAiC. Bywalec jest przekonany, że Andrzej Ręgowski znajdzie sobie nowe miejsce w administracji publicznej, z którą jest związany od 1990 roku (ostatnio odpowiadał m.in. za przygotowanie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa). Agnieszka Boboli już znalazła nową posadę. Została zastępcą dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.