Paź 23 2015

Koniec CPI

Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki zarządzeniem z 16 października zmienił nazwę dotychczasowego Centrum Projektów Informatycznych na Centrum Cyfrowej Administracji. CCA pozostaje informatyczną komórką MAiC.

Oprócz samej wymiany szyldu na budynku przy ul. Syreny zmieni się niewiele. Poza dotychczasowymi zadaniami CCA będzie musiało zapewnić wparcie związanie z wdrażaniem Zintegrowanego Programu Informatyzacji Państwa.

Dyrektorem CCA pozostanie Jerzy Goraziński, który w maju zastąpił poprzedniego szefa CPI Piotra Czyża. Zgodnie z nowym regulaminem Goraziński nie będzie miał zastępców.

Pomysł zmiany nazwy CPI i opracowania nowego regulaminu, regulującego jego działalność, pojawiał się już „za późnego Boniego”. Mówiło się wówczas o tym, że Centrum powinno przyjąć wzorce organizacyjne typowe dla firm komercyjnych, na przykład oddanie pełnej kontroli od SIWZ do odbioru jednemu menedżerowi projektu. Nic takiego się nie stało i próżno szukać śladów takich rozwiązań w nowym regulaminie.