kw. 16 2015

W Comarchu wymiana wiceprezesów

Prawdopodobnie Marcin Dąbrowski i Andrzej Przewięźlikowski zostaną w czerwcu nowymi wiceprezesami Comarchu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybierze nowych członków zarządu w drugiej połowie czerwca. Przejmą oni obowiązki odchodzących z firmy Piotra Piątosy, szefa sektora telekomunikacyjnego i Piotra Reicherta, odpowiedzialnego za sektor bankowości, ubezpieczeń i finansów. Piątosa i Reichert formalnie zakończą pracę w Comarchu 30 kwietnia.

Na razie Marcin Dąbrowski, dotąd jeden z menedżerów sektora telekomunikacyjnego i Andrzej Przewięźlikowski (nie mylić z Pawłem, jego starszym bratem, który był członkiem zarządu Comarchu do 2007 r.), menedżer z sektora handlu i usług, przejęli obowiązki ustępujących wiceprezesów.

Piątosa i Reichert złożyli rezygnacje po rozliczeniu wyników firmy za rok 2014. Podobno obaj rozstają się z firmą w zgodzie i mają obiecane premie za poprzedni rok.