Odstrzał w GUGiK

Do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dotarła zmiana, ale raczej taka mniej dobra. 22 września, podczas porannego spotkania odwołane zostało kierownictwo GUGiK, w szczególności osoby odpowiedzialne za kluczowe projekty informatyczne:

  • dyrektor oraz zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej,
  • dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach,
  • dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • i dodatkowo dyrektor generalny urzędu.

Kadrowa karuzela w GUGiK rozkręciła się na dobre po odwołaniu na początku sierpnia szefa urzędu i Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego, którego obowiązki przejęła obecnie Aleksandra Jabłonowska, dotychczasowa dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego. W sierpniu zwolniony został także zastępca Głównego Geodety Kraju Jacek Jarząbek.

O powodach tych decyzji nic nie wiadomo. GUGiK mógł się ostatnio pochwalić kilkoma sukcesami. W połowie grudnia zakończył prace nad swoim największym systemem – Geoportal 2, do którego dodatkowo opracował moduł dla służb ratowniczych (m.in. te wdrożenia przyniosły Urzędowi tytuł Lidera Informatyki 2016 wśród instytucji administracji publicznej w konkursie organizowanym przez Computerworld).

 Wcześniej GUGiK zdobył opinię prymusa w budowie e-usług. Po pierwszym naborze projektów do finansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, do którego urzędy zgłosiły kilkadziesiąt projektów, do wsparcia zakwalifikowano ledwie sześć, z tego trzy przedstawione właśnie przez GUGiK.

 No więc poprzeczka przed nowym szefostwem zawieszona jest wysoko. Trzeba się będzie narobić, żeby pokazać, że nastąpiła dobra zmiana.


komentarzy 12 dla “Odstrzał w GUGiK”

Skomentuj