Stępień szykowany na nowego wiceministra cyfryzacji

AKTUALIZACJA 4.05.2016

Transfer na razie wstrzymany. Kwestia sporna: obsada stanowisk w departamentach podległych nowemu wiceministrowi.


 

Radosław Stępień ma zostać nowym wiceministrem cyfryzacji odpowiedzialnym za sprawy e-Państwa, w tym rejestrów państwowych. Takie informacje krążą po ministerialnych korytarzach.

Po odejściu z ZUS Dariusza Śpiewaka Stępień został wiceprezesem, którego kompetencje obejmowały informatyzację instytucji. Złożył rezygnację z tego stanowiska i została ona przyjęta przez radę nadzorczą Zakładu, która powierzyła pion IT nowemu członkowi zarządu, Michałowi Możdżonkowi.

Stępień, kiedy otrzyma nominację, będzie trzecim z kolei wiceministrem cyfryzacji obecnego rządu, odpowiedzialnym za e-Państwo. Najpierw za ten obszar odpowiadał odwołany już wiceminister Szymon Ruman, który jeszcze w styczniu przekazał ten zakres kompetencji wiceministrowi Piotrowi Woźnemu. Woźny od powołania na stanowisko podsekretarza stanu zajmuje się telekomunikacją, więc z e-Państwem na głowie miał huk roboty.

Ponoć wraz ze Stępniem w MC ma pojawić się kilka nowych osób. W tej chwili w departamentach, które miałby nadzorować, są wakaty na stanowiskach dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych i zastępcy dyrektora Departamentu e-Państwa. W ministerstwie może też powstać Departament Teleinformatyki, podporządkowany nowemu wiceministrowi.


komentarzy 5 dla “Stępień szykowany na nowego wiceministra cyfryzacji”

Skomentuj