lis 19 2015

Ruman wiceministrem cyfryzacji

Pierwszą nominację na stanowisko podsekretarza stanu w nowym ministerstwie cyfryzacji odebrał Szymon Ruman. Na razie nie wiadomo, za jakie sprawy nowy wiceminister będzie odpowiadał, bo nie ustalono, jakie departamenty znajdą się w Ministerstwie Cyfryzacji, objętym przez Annę Streżyńską.

Do roli Ministerstwa Cyfryzacji odniosła się w expose premier Beata Szydło. Krytycznie oceniając dotychczasowe osiągnięcia w zakresie informatyzacji państwa zapowiedziała „konsolidację zadań i środków w jednym ręku”, co mimo że nowe ministerstwo nie będzie już opowiadać za dział administracji, można ocenić jako zapowiedź wzmocnienia pozycji minister Streżyńskiej.

A wracając do Rumana. Był on do tej pory był zastępcą szefa Departamentu Prawnego w Centralnym Ośrodku Informatyki, czyli informatycznej agendzie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podobno miał okazję prezentować Annie Streżyńskiej portal obywatel.gov.pl, który zmienił się z serwisu informacyjnego pl.ID w bramę do usług administracji publicznej, a więc przejął część zadań platformy PUAP2. Efekt prac COI w tym zakresie najwyraźniej spodobał się minister Streżyńskiej.