lis 16 2015

Czajkowski po HP odnalazł się w Asseco

Paweł Czajkowski, były dyrektor zarządzający HP Polska, 1 marca 2016 trafi do zarządu Asseco Data Systems jako wiceprezes spółki. Czajkowski pożegnał się ze stanowiskiem w HP Polska z końcem sierpnia bieżącego roku, wraz z zakończeniem formalnego podziału koncernu na dwa odrębne byty: skierowany do sektora konsumenckiego HP Inc. oraz HP Enterprise, obsługujący rynek biznesowy.

Asseco Data Systems to powoływany obecnie do życia podmiot w grupie kapitałowej Asseco, który formalnie rozpocznie działalność w styczniu. ADS powstaje w wyniku łączenia sześciu innych, odrębnych dotąd firm należących do Asseco: Centrum Komputerowego Zeto Łódź, Przedsiębiorstwa Informatyki Zeto Bydgoszcz, ADH-Soft, Combidata Poland, Zakładu Usług Informatycznych Otago, a także Unizeto Technologies. Prezesem spółki został Andrzej Dopierała, podobnie jak Czajkowski – niegdysiejszy prezes HP Polska (1998-2006). Przed objęciem stanowiska w Asseco Poland Dopierała przez 7 lat kierował także polskim oddziałem Oracle (2006-2013).

Celem powołania ADS jest uporządkowanie skomplikowanej struktury grupy Asseco, uzyskanie efektu synergii, a także skoncentrowanie w jednym podmiocie rozwiązań dedykowanych prywatnym przedsiębiorstwom oraz jednostkom samorządu terytorialnego, na których to ADS będzie koncentrowało swoją działalność.

Zarząd Grupy Asseco rozważa także przesunięcie Pionu Infrastruktury IT z Asseco Poland do ADS. Intencją jest uniknięcie sytuacji, w której Andrzej Dopierała będzie na raz szefem sektora infrastruktury w Asseco Poland, a zarazem prezesem ADS, w którego portfelu również znajdą się tego rodzaju rozwiązania.

Ze względu na skalę działania połączonych firm ADS już na starcie będzie silnym podmiotem. Wygląda na to, że także z nadzwyczaj silnym zarządem. Oprócz prezesa Dopierały, znajdą się w nim w roli wiceprezesów także dotychczasowi szefowie sześciu połączonych w ADS spółek, a także Paweł Czajkowski. Czy starczy miejsca dla wszystkich? Dla Dopierały i Czajkowskiego – z pewnością. Dla reszty? To się dopiero okaże.