Kwi 24 2012

Co dalej z Centrum Projektów Informatycznych

Na zadane przez nas oficjalnie pytanie Michałowi Boniemu podczas prezentacji raportu Polska 2.0, odpowiedział on – “W tej kwestii nie ma jasności. Na razie nie ma planów likwidacji CPI, ale gdyby się okazało, że lepszym wyjściem będzie inne zorganizowanie realizacji projektów, to niewykluczone, że taka decyzja będzie rozpatrzona“.

Ciekawe, czy Komisja Europejska – wstrzymująca finansowanie projektów z 7 Osi POIG z powodu afer korupcyjnych w CPI – nie wolałaby nowego startu? W maju minister Michał Boni ma przekonywać KE, aby pozwoliła mu przesunąć fundusze z nieudanych projektów na te z listy rezerwowej. Tyle usłyszeliśmy…

Do Bywalca dochodzą głosy o liście osób do zwolnienia CPI? A więc jednak likwidacja w ramach czyszczenia stajni Augiasza?