marzec 12 2012

“Zarchiwizują” projekt PL.ID

Michał Boni powołał drugiego zastępcę dyrektora Centrum Projektów Informatycznych. Został nim Rafał Magryś, wcześniej pracownik Narodowego Archiwum Cyfrowego. Będzie nadzorował realizację zadań w zakresie projektu „pl.ID – polska ID karta”.

Rafał Magryś pełnił funkcję kierownika Oddziału Archiwistyki Zasobów Cyfrowych Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC) oraz Działu Digitalizacji Narodowego Instytutu Audiowizualnego (NInA). Był odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie takich projektów jak: Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA), który umożliwia prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych, tworzenie pomocy archiwalnych oraz prowadzenie kwerend; Archiwum Internetu – pierwsza w Polsce kompleksowa archiwizacja stron WWW; portal szukajwarchiwach.pl, który prezentuje ponad 3,5 mln skanów online.

No ciekawe, czy pl.ID nie zostanie przekazany ad acta?