marzec 9 2012

Ucieczka z Sygnity?

Ewa Jagiełło objęła właśnie stanowisko wiceprezesa zarządu spółki eo Networks.

Przez ostatnie dwa lata Ewa Jagiełło była dyrektorem generalnym Pionu Public w Sygnity. W branży informatycznej działa od 26 lat. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie, jej podstawowym zadaniem w eo Networks ma być wzmocnienie i rozwijanie obszaru usług IT skierowanych do klientów administracji publicznej, a także sektora bankowego, ubezpieczeniowego i przemysłu.

Ostatnio zarząd Sygnity obniżył prognozy sprzedaży na rok 2012. Niższe przychody Sygnity to wpływ wezwania Asseco Poland.