Lut 15 2012

Rząd pracuje nad nową ustawą o informatyzacji

Michał Boni – na posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowych Technologie – ogłosił, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracuje nad założeniami projektu nowej ustawy o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną.

Ma ona wprowadzić rozwiązania, które zniosą obowiązek składania przez obywateli niezliczonych odpisów aktów, kopii dokumentów i zaświadczeń stanowiących poświadczenie danych w poszczególnych urzędach. Jednostki administracji w końcu mają bowiem zacząć korzystać z danych zawartych w rejestrach państwowych.

Nowa ustawa ma również usprawnić funkcjonowanie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). MAC chce tego dokonać poprzez nałożenie na wybrane urzędy obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP w celu np. umożliwienia złożenia elektronicznego wniosku. Wprowadzony ma zostać także jednolity standard wymiany danych w ramach administracji centralnej – przez ePUAP – oraz połączenie ePUAP z rejestrami referencyjnymi i wykorzystywanie danych z nich już na etapie wysyłania elektronicznego wniosku.

Nowa ustawa rozszerzy też zastosowanie profilu zaufanego. Będą się nim mogły posługiwać nie tylko urzędy i osoby prywatne, ale i przedsiębiorcy. Wszyscy korzystający z drogi elektronicznej w kontaktach z administracją mają być premiowani niższymi opłatami za czynności administracyjne.

Można tylko powiedzieć – wreszcie! I zapytać – kiedy?


Lut 11 2012

Nowy CIO w Grupie PZU

Po półrocznej kadencji Marcina Halbersztadta, który z piastowania tej funkcji zrezygnował w październiku 2011 r. Nową osobą odpowiadającą za IT w PZU i PZU Życie został Przemysław Henschke.

Przed przyjściem do PZU był dyrektorem IT w Audi Banku na Bliski Wschód. Pracował także w McKinsey, otarł się o udział jury naszego konkursu Lider Informatyki. Pamiętamy go też jako CIO w handlobanku, Inteligo i Lukas Banku. Przemysław Henschke został szefem IT całej Grupy PZU i jednocześnie członkiem zarządu PZU Zycie.

Swoją drogą nigdy nie dowiedzieliśmy się co doprowadziło do tak szybkiej rezygnacji Marcina Halbersztadta…


Lut 9 2012

Wakat w Software AG Polska

Ku zaskoczeniu Bywalca z dnia na dzień zwolniło się stanowisko prezesa zarządu i dyrektora generalnego Software AG w Polsce.

Oficjalnym powodem rezygnacji Grzegorza Pindura były względy osobiste. W biurze na Pięknej trwają zapewne gorączkowe poszukiwania następcy.

Ogłoszona w lipcu 2010 roku decyzja władz korporacji Software AG o powołaniu Grzegorza Pindura, prezesa przejmowanej spółki IDS
Scheer na stanowisko szefa lokalnych struktur firmy nadrzędnej była dla polskiego rynku zaskoczeniem. Jego niespodziewana rezygnacja również.

Czy teraz czekają nas kolejne niespodzianki? Co z poznańskim oddziałem Software AG, w który wcześniej zamieniła się spółka IDS Scheer Polska?