lt. 16 2012

Najpierw uporządkowanie rejestrów, potem decyzja co dalej z pl.ID

Na wczorajszym (15 luty) posiedzeniu sejmowej Komisji Innowacji i Nowych Technologii minister Michał Boni powiedział, że w pierwszej kolejności trzeba uporządkować rejestry państwowe. Teraz jest ich, zdaniem ministra, za dużo!

Trzeba wybrać rejestry referencyjne i w oparciu o nie zintegrować wszystkie rejestry państwowe. To jest niezbędny punkt wyjścia do dalszych działań związanych z e-dowodem (obecny projekt PL.ID). Jest to potrzebne również do elektronizacji działań po stronie administracji publicznej.

Grupa robocza – powołana w ramach Komitetu ds. Cyfryzacji, któremu przewodniczy Michał Boni – ma więc dokonać również przeglądu stosowanych w różnych resortach narzędzi identyfikacyjnych i zaproponować ich uspójnienie.

Dobrze jest chodzić do Sejmu, nawet jeśli posiedzenia kończą się grubo po 20-tej. Tym bardziej, że na Komisji Innowacji i Nowych Technologii można także spotkać Ojca Dyrektora.


lt. 16 2012

Projekty CSIOZ nie są zagrożone

Michał Boni na Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii oświadczył, że projekty Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia” są niezagrożone, wszystkie uwagi zostaną wdrożone i nie widzi powodów, aby zatrzymywać projekt P1. Niewątpliwie dyrektor CSIOZ – Leszek Sikorski – który również był na spotkaniu Komisji – ucieszył się z wypowiedzi Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Umowy ze zwycięzcami czterech przetargów na poszczególne elementy Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) zostaną podpisane do 30 marca br. Przypomnijmy są to: Unizeto, Asseco Poland z Kamsoft, HP Polska oraz Sygnity.

Łączna wartość podpisanych umów to ok. 327 mln zł.

“Lecz mamy ledwie trzymiesięczny zapas. Gdyby ktoś chciał ten projekt wywrócić, może to zrobić, ale wtedy będziemy w bardzo trudnej sytuacji. Proszę państwa o wsparcie. Nie mam żadnych wątpliwości do tego projektu. Owszem, NIK podnosił sprawę szorstkiej przyjaźni między CSIOZ a NFZ. Lecz dzisiaj sprawy toczą się lepiej. Te projekty muszą mieć lidera, lepiej będą wtedy będą działać” – stwierdził Michał Boni.

Michał Boni powiedział także, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wysłało pismo do odpowiedniego organu Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za fundusze europejskie z prośbą, aby na przyszłość unijni urzędnicy opierali się w swoich ocenach na oficjalnych dokumentach, a nie doniesieniach prasowych.