lt. 15 2012

Rząd pracuje nad nową ustawą o informatyzacji

Michał Boni – na posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowych Technologie – ogłosił, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracuje nad założeniami projektu nowej ustawy o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną.

Ma ona wprowadzić rozwiązania, które zniosą obowiązek składania przez obywateli niezliczonych odpisów aktów, kopii dokumentów i zaświadczeń stanowiących poświadczenie danych w poszczególnych urzędach. Jednostki administracji w końcu mają bowiem zacząć korzystać z danych zawartych w rejestrach państwowych.

Nowa ustawa ma również usprawnić funkcjonowanie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). MAC chce tego dokonać poprzez nałożenie na wybrane urzędy obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP w celu np. umożliwienia złożenia elektronicznego wniosku. Wprowadzony ma zostać także jednolity standard wymiany danych w ramach administracji centralnej – przez ePUAP – oraz połączenie ePUAP z rejestrami referencyjnymi i wykorzystywanie danych z nich już na etapie wysyłania elektronicznego wniosku.

Nowa ustawa rozszerzy też zastosowanie profilu zaufanego. Będą się nim mogły posługiwać nie tylko urzędy i osoby prywatne, ale i przedsiębiorcy. Wszyscy korzystający z drogi elektronicznej w kontaktach z administracją mają być premiowani niższymi opłatami za czynności administracyjne.

Można tylko powiedzieć – wreszcie! I zapytać – kiedy?