lut 11 2012

Nowy CIO w Grupie PZU

Po półrocznej kadencji Marcina Halbersztadta, który z piastowania tej funkcji zrezygnował w październiku 2011 r. Nową osobą odpowiadającą za IT w PZU i PZU Życie został Przemysław Henschke.

Przed przyjściem do PZU był dyrektorem IT w Audi Banku na Bliski Wschód. Pracował także w McKinsey, otarł się o udział jury naszego konkursu Lider Informatyki. Pamiętamy go też jako CIO w handlobanku, Inteligo i Lukas Banku. Przemysław Henschke został szefem IT całej Grupy PZU i jednocześnie członkiem zarządu PZU Zycie.

Swoją drogą nigdy nie dowiedzieliśmy się co doprowadziło do tak szybkiej rezygnacji Marcina Halbersztadta…