Powołano pełnomocnika ds rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji

Został nim Włodzimierz Marciński, wcześniej kierujący (jeszcze od czasów MSWiA) Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego. Został on także przewodniczącym grupy roboczej ds. dostosowania systemów teleinformatycznych administracji publicznej do wprowadzenia waluty euro w Polsce. Grupa ma wypracować rekomendacje dla modyfikacji lub wręcz budowy nowych systemów.

Jak sam mówi, rozpoczyna nowy rozdział aktywności zawodowej, w którym zamierza skupić się na działaniach na rzecz środowiska zawodowego teleinformatyków administracji publicznej. „Od lat w niedoborze kadrowym, różnicach i brakach edukacyjnych, niewłaściwym usytuowaniu komórek organizacyjnych odpowiadających za informatyzację administracji, braku poziomej wymiany informacji i doświadczeń, a przede wszystkim nieistniejącej w zasadzie współpracy – upatruję przyczyn niedomagań procesów informatyzacji państwa. Już w roku 1996 w ramach prac Rady Koordynacyjnej ds Teleinformatyki przy Radzie Ministrów przygotowałem opracowanie ‘Analiza sytuacji zatrudnieniowo-płacowej kadry informatyków administracji państwowej’. Przeglądając dziś ten dokument widzę, że wiele z jego wniosków jest stale aktualnych.
Właściwi ludzie na właściwych stanowiskach to marzenie każdej organizacji. Spróbujmy coś z tym zrobić w administracji
” – cytujemy dalej list, który otrzymaliśmy od nowego pełnomocnika ministra Michała Boniego.

Nowy pełnomocnik chce zainicjować szereg działań, zarówno edukacyjnych, jak i organizacyjnych. W pierwszym rzędzie ma to być podyplomowe studium dla dyrektorów odpowiedzialnych za procesy informatyzacji państwa oraz stworzenie think tanku w obszarze e-administracji.

Włodzimierz Marciński liczy na fajne pomysły i sugestie realizacyjne. Może czytelnicy Bywalca pomogą? Tym bardziej, że koncepcja poniekąd słuszna. Wiedzy nigdy dość, zwłaszcza w administracji!


komentarzy 13 dla “Powołano pełnomocnika ds rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji”

Skomentuj