Sty 12 2012

Pytania do ministra Boniego

Termin spotkania mamy ustalony na 20 stycznia. Mamy już kilka pytań, w tym m.in. o to, czy planuje – biorąc pod uwagę prowadzone przez CBA śledztwo – likwidację Centrum Projektów Informatycznych?

Ale są i inne. Może CPI powinno zmienić swój charakter i doradzać wszystkim urzędom przy ich projektach IT? W USA istnieje agencja rządowa, która – dysponując odpowiednimi kompetencjami – przygotowuje wszystkie przetargi. W poszczególnych urzędach często ich nie ma. SIWZ „pomagają” więc pisać firmy IT, które później w nich startują. Ciężko wówczas o neutralność technologiczną.

Jeśli CPI nie przestanie istnieć, to na jakich zasadach będzie współpracować z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych np. przy projekcie PL.ID, który stanowi niejako rozbudowę systemu PESEL pozostającego w gestii MSW? W jaki sposób będzie wyglądała współpraca MAiC i MSW przy innych projektach, np. budowy Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu łączności Radiowej? Kiedyś było to w kompetencjach CPI MSWiA, teraz służby mundurowe podlegają MSW…

Są też pytania o priorytety w informatyzacji państwa; koordynacji działań w tym zakresie; dalszych losach odwołanych w ubiegłym roku przetargów, a także projektów ePUAP i MOST; cyfryzacji państwa i roli w tym nowo powołanego Komitetu ds. Cyfryzacji.

Zapraszamy do podsyłania własnych pytań. Im trudniejsze tym lepiej.