CPI oficjalnie pod kontrolą MAiC

W związku z podziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dwa resorty: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z dniem 18 listopada 2011 r. Centrum Projektów Informatycznych przeszło pod nadzór Michała Boniego. Oficjalnie poinformowano o tym 30 grudnia 2011 r.

Zmianie uległa nazwa jednostki. Dotychczasowa nazwa: „Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji” została zmieniona na: „Centrum Projektów Informatycznych”. CPI pozostaje jednostką budżetową, utworzoną na mocy zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. Na stronach CPI znalazł się nowy statut Centrum Projektów Informatycznych. Zgodnie z nim, do zadań CPI należą projekty: powierzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i pozostające w jego właściwości; przekazane do realizacji przez podmioty administracji publicznej, po uzyskaniu akceptacji Ministra AiC; wykonywane w ramach projektów dofinansowywanych ze środków krajowych lub europejskich.

Szefem CPI pozostaje Zbigniew Olejniczak, który bezpośrednio podlega Piotrowi Kołodziejczykowi, który w MAiC kieruje działem e-Administracja.


komentarzy 11 dla “CPI oficjalnie pod kontrolą MAiC”

Skomentuj