styczeń 25 2012

Powołano pełnomocnika ds rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji

Został nim Włodzimierz Marciński, wcześniej kierujący (jeszcze od czasów MSWiA) Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego. Został on także przewodniczącym grupy roboczej ds. dostosowania systemów teleinformatycznych administracji publicznej do wprowadzenia waluty euro w Polsce. Grupa ma wypracować rekomendacje dla modyfikacji lub wręcz budowy nowych systemów.

Jak sam mówi, rozpoczyna nowy rozdział aktywności zawodowej, w którym zamierza skupić się na działaniach na rzecz środowiska zawodowego teleinformatyków administracji publicznej. „Od lat w niedoborze kadrowym, różnicach i brakach edukacyjnych, niewłaściwym usytuowaniu komórek organizacyjnych odpowiadających za informatyzację administracji, braku poziomej wymiany informacji i doświadczeń, a przede wszystkim nieistniejącej w zasadzie współpracy – upatruję przyczyn niedomagań procesów informatyzacji państwa. Już w roku 1996 w ramach prac Rady Koordynacyjnej ds Teleinformatyki przy Radzie Ministrów przygotowałem opracowanie ‘Analiza sytuacji zatrudnieniowo-płacowej kadry informatyków administracji państwowej’. Przeglądając dziś ten dokument widzę, że wiele z jego wniosków jest stale aktualnych.
Właściwi ludzie na właściwych stanowiskach to marzenie każdej organizacji. Spróbujmy coś z tym zrobić w administracji
” – cytujemy dalej list, który otrzymaliśmy od nowego pełnomocnika ministra Michała Boniego.

Nowy pełnomocnik chce zainicjować szereg działań, zarówno edukacyjnych, jak i organizacyjnych. W pierwszym rzędzie ma to być podyplomowe studium dla dyrektorów odpowiedzialnych za procesy informatyzacji państwa oraz stworzenie think tanku w obszarze e-administracji.

Włodzimierz Marciński liczy na fajne pomysły i sugestie realizacyjne. Może czytelnicy Bywalca pomogą? Tym bardziej, że koncepcja poniekąd słuszna. Wiedzy nigdy dość, zwłaszcza w administracji!


styczeń 12 2012

Pytania do ministra Boniego

Termin spotkania mamy ustalony na 20 stycznia. Mamy już kilka pytań, w tym m.in. o to, czy planuje – biorąc pod uwagę prowadzone przez CBA śledztwo – likwidację Centrum Projektów Informatycznych?

Ale są i inne. Może CPI powinno zmienić swój charakter i doradzać wszystkim urzędom przy ich projektach IT? W USA istnieje agencja rządowa, która – dysponując odpowiednimi kompetencjami – przygotowuje wszystkie przetargi. W poszczególnych urzędach często ich nie ma. SIWZ „pomagają” więc pisać firmy IT, które później w nich startują. Ciężko wówczas o neutralność technologiczną.

Jeśli CPI nie przestanie istnieć, to na jakich zasadach będzie współpracować z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych np. przy projekcie PL.ID, który stanowi niejako rozbudowę systemu PESEL pozostającego w gestii MSW? W jaki sposób będzie wyglądała współpraca MAiC i MSW przy innych projektach, np. budowy Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu łączności Radiowej? Kiedyś było to w kompetencjach CPI MSWiA, teraz służby mundurowe podlegają MSW…

Są też pytania o priorytety w informatyzacji państwa; koordynacji działań w tym zakresie; dalszych losach odwołanych w ubiegłym roku przetargów, a także projektów ePUAP i MOST; cyfryzacji państwa i roli w tym nowo powołanego Komitetu ds. Cyfryzacji.

Zapraszamy do podsyłania własnych pytań. Im trudniejsze tym lepiej.


styczeń 9 2012

Magdalena Gaj następcą Anny Streżyńskiej

Premier wysłał wniosek w tej sprawie do marszałek Sejmu Ewy Kopacz, upoważniając jednocześnie ministra Michała Boniego do przedstawienia Sejmowi kandydatury Magdaleny Gaj na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. O jej kandydaturze pisaliśmy tuż po odwołaniu Streżyńskiej (23 grudnia).

Magdalena Gaj jest ekspertem od spraw telekomunikacji. Pracuje jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – odpowiada za sprawy telekomunikacji i poczty. Wcześniej odpowiadała za to samo w Ministerstwie Infrastruktury. W resorcie infrastruktury przygotowała przetarg na stworzenie Narodowego Planu Szerokopasmowego.

Magdalena Gaj była także typowana na Ministra Administracji i Cyfryzacji. Choć naszym zdaniem – po udanym przeprowadzeniu ustawy szerokopasmowej (tzw. megaustawy) i przewodniczeniu międzyresortowemu zespołowi Polska Cyfrowa – był to idealny kandydat na wiceministra w nowym resorcie.

Swoją drogą kto teraz będzie odpowiadał za telekomunikację i pocztę w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji? Anna Streżyńska? 🙂