gru 13 2011

Igor Ostrowski podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Oficjalną nominację od Premiera otrzymał wczoraj (12 grudnia). Był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, którym kierował Michał Boni, obecny minister administracji i cyfryzacji.

Igor Ostrowski współuczestniczył m.in. w opracowaniu strategii Polska 2030. Specjalizuje się w prawie regulującym działalność mediów elektronicznych i nowoczesnych technologii. Założyciel Centrum Cyfrowego, think-tanku zrzeszającego ekspertów pracujących nad metodami wykorzystywania technologii teleinformatycznych na rzecz budowy kapitału społecznego i sprawnego państwa. Pracował też nad programem Polska Cyfrowa. Znany jest w środowisku organizacji pozarządowych zajmujących się Internetem, jako reprezentant strony rządowej podczas spotkań roboczych, które organizowano po głośnym spotkaniu internautów z Premierem w 2010 roku. Brał udział w przygotowaniu programu otwarcia zasobów publicznych.

Nie podano czym Igor Ostrowski miałby się dokładnie zajmować w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, i jak będą wyglądać jego relacje z Piotrem Kołodziejczykiem. Tematy ich zainteresowań nieco się pokrywają.