kwiecień 6 2011

Centralne zarządzanie rządową informatyką

Na razie mieliśmy Centrum Projektów Informatycznych. Ale powstały/mają powstać także Centralny Ośrodek Informatyki oraz Międzyresortowy Operator Systemów Teleinformatycznych.

W październiku 2010 r. Rada Ministrów przyjęła wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie – w ramach MSWiA – Centralnego Ośrodka Informatyki. COI miał przejąć zadania od likwidowanych w listopadzie ub.r. wojewódzkich ośrodków informatyki (WOI). Centralny Ośrodek Informatyki miał zajmować się odpłatnym wykonywaniem usług na rzecz MSWiA w zakresie budowy, rozwoju i eksploatacji innych systemów teleinformatycznych prowadzonych przez „ministra właściwego”. W KRS zarejestrowano go w grudniu 2010 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia. Jego szefem został Wiesław Mierzwiński. Tyle KRS.

COI na razie zajmuje się obsługą systemu CEPiK. Mówi się jednak, że Centralny Ośrodek Informatyki, będzie się zajmować także integracją systemów w ramach rządu, jak również przygotowaniem danych z rejestrów państwowych do publicznego udostępniania, np. ujednoliconych aktów prawnych z możliwością przeszukiwania.

Teraz MSWiA chce stworzyć Międzyresortowego Operatora Systemów Teleinformatycznych (MOST). Ogłosił to – na konferencji Computerworld “Państwo 2.0” – Piotr Kołodziejczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. MOST zapewne przejmie na siebie budowę Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej, na który przetarg MSWiA właśnie odwołało.

A propos odwoływanych przetargów. 1 lipca 2011 r. miały być gotowe dowody osobiste z chipem. Ale ten termin jest coraz mniej realny, alarmuje “Gazeta Wyborcza”. Jeśli MSWiA wypuszcza w eter takie informacje – to jak mówią osoby z Batorego – oznacza, że sytuacja jest gorsza niż się wydaje. Ostra walka o ten przetarg odbywa się między konsorcjum PWPW i Cosortii. Tymczasem premier Donald Tusk miał nadzieję, że na pierwszej Radzie w polskiej prezydencji pokaże dowód z “chipem”. Coraz więcej plotek głosi, że MSWiA czeka “kara” za PL.ID, mieszanie w samorządowych sieciach szerokopasmowych i wciąż nie do końca działający ePUAP.