marzec 24 2011

Zaostrza się walka o pl.ID

Równolegle pojawiły się informacje z dwóch konsorcjów startujących w tym projekcie – PWPW oraz Consortii z Trusted Information Consulting. Do przetargu stanęło łącznie sześć firm i konsorcjów. Przez pierwszy etap przeszły cztery firmy: PWPW SA, Sygnity, Wasko i Consortia z TIC.

Politechnika Wrocławska i Trusted Information Consulting opublikowały dokumentację podpisu osobistego realizowanego w ramach projektu pl.ID. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji projektu rozwojowego nr OR00001507. Praca naukowa sfinansowana zaś ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt rozwojowy. Na stronie www.podpisosobisty.pl opublikowane zostały główne dokumenty projektowe – m.in. analiza biznesowa infrastruktury biznesowej bezpiecznego podpisu administracyjnego, filmy instruktażowe oraz odnośniki do prac badawczych prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej i w firmie Trusted Information Consulting.

Dziś zaś PWPW – na zamkniętej konferencji w swojej siedzibie – zaprezentowała funkcjonującą aplikację do obsługi nowych dokumentów tożsamości. Gościem spotkania był Zdzisław Gawlik, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele MSWiA administracji samorządowej oraz przedstawiciele firm informatycznych, m.in. Microsoft, HP, VMWare, Fujitsu Technology Solutions, ZETO, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Netia.

Zgromadzonym ekspertom zostały zaprezentowane ostatnie osiągnięcia PWPW w dziedzinie elektronicznych dokumentów identyfikacyjnych oraz kompletna, funkcjonująca aplikacja do obsługi dokumentów, spełniająca wymagania ustawy o dowodach osobistych z 6 sierpnia 2010 r. Przedstawiciele spółki przedstawili także powstałą ponad rok temu, spójną koncepcję wdrożenia systemu wydawania nowych dokumentów tożsamości – zmodyfikowaną w stosunku do obecnie realizowanej przez MSWiA, jednakże w ocenie wielu ekspertów gwarantującą skuteczną implementację funkcjonalności pl.ID, przy znacznym obniżeniu kosztów projektu. Podobne rozwiązania PWPW zastosowała przy wdrożeniu systemów Pojazd/Kierowca czy też Paszportowym Systemie Informacyjnym” – można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

W chwili obecnej nadal trwa dialog z wykonawcami. Będzie on prowadzony do momentu wyboru rozwiązania najbardziej spełniającego potrzeby. Następnie wykonawcy otrzymają zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. To ostatni komunikat z MSWiA. Jak widać, trzeba go zaktualizować…