marzec 24 2010

Polskę Wschodnią czas podłączyć

Z prawie rocznym opóźnieniem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odebrało dzisiaj studium wykonalności, mające przygotować rozpoczęcie projektu sieci szerokopasmowej pięciu województw Polski Wschodniej. Projekt wreszcie ruszy z miejsca.

Urzędnicza ostrożność charakteryzująca wiele projektów unijnych, każe obudowywać te wstępne prace tysiącami stron dodatkowych dokumentów, załączników, analiz, poprawek i innych biurokratycznych podkładek, mających dowodzić, że nikt z urzędników podejmujących decyzje się nie pomylił. Furtka do kolejnych poprawek podobno została uchylona.

Słyszeliśmy, że UKE wytknęło MRR, że taki sposób prowadzenia projektu może zgubić jego sens i go niepotrzebnie opóźnia. Teraz inwestujący samorządowcy muszą się nauczyć współpracować z operatorami, zaniepokojonymi, że ktoś może przeszkadzać w “nicnierobieniu”.


marzec 24 2010

Polska nie inwestuje w innowacje

Z reklam wynika, że nawet chce szukać pomysłodawców projektów takich, jak wycieraczki samochodowe, niebieski laser, kolorowa fotografia. W praktyce jest z tym słabo.

Jest na pewno gorzej niż to głosi to PARP. Według opinii szefostwa tej instytucji, dotacje otrzymały wszystkie wnioski zarejestrowane w ciągu 48 godzin. Z kolei personel jednej z agencji wojewódzkich powiedział wprost jednemu z naszych czytelników, że wnioski które przeszły sito kontroli w województwach i nie zmieściły sie w limicie 48 godzin zostały odrzucone, co – jak uważa – jest skandalem godnym zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli.

Być może faktycznie – jak sugeruje – powinniśmy zorganizować coś w rodzaju okrągłego stołu na temat popierania innowacyjności w Polsce. Problem w tym, że eksperci zewnętrzni są zobligowani umowami do milczenia. Niektórzy z nich – przez których ręce przeszło przez ostatnie lata kilkaset wniosków – wysyłali do PARP bardzo krytyczne opinie z działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nasz czytelnik uważa, że polska gospodarka nie będzie mieć żadnego pożytku z działania 8.1. Będą zaś mieć je wnioskodawcy, m.in. kupując nowe komputery, samochody… Błędy w przyznawaniu dotacji na “innowacyjne” projekty potwierdzają to opisane przez Computerworld przypadki.

Tymczasem premier Donald Tusk w liście do szefów Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej stwierdza, że to inwestycje w budowę “twardej” infrastruktury – dróg, linii kolejowych i sieci internetowej – powinny być priorytetem w nowej unijnej strategii gospodarczej, roboczo zwanej “Europa 2020”. Natomiast badania naukowe i inwestycje w wiedzę są też ważne, ale znajdują się jednak na drugim planie.