marzec 10 2010

Polska e-innowacyjna nuda…

Aż 15 ze 161 projektów zgłoszonych do PARP – w ramach działania 4.4. POIG – dotyczyło wdrożenia “nowatorskiej technologii transmisji danych HSPA+/Evolved HSPA/4G/LTE”. Ile w tym polskiej myśli technicznej?

Najciekawsze, że rozpiętość oceny projektów dotyczących tej samej “z grubsza” technologii waha się od 65 pkt. do 97 pkt. (na 100 możliwych do uzyskania). Dwa kolejne projekty związane z ITC dotyczą sfinansowania wdrożenia – równie innowacyjnej, i równie “polskiej” – usługi mobilnej telewizji w standardzie DVB-H. Te nie zakwalifikowały się. Podobnie jak 10 z 15, które miały budować w Polsce sieci bezprzewodowe.

W tym rozdaniu PARP wystarczyło funduszy jedynie na 32 ze 161 zgłoszonych projektów. Łączna kwota ich dofinansowania to 791 mln zł. Z tego 223,5 mln zł zostanie przeznaczone na wdrożenie technologii HSDPA+/ Evolved HSDPA. Trzymając się projektów branżowych, 14,8 mln zł otrzymała jeszcze spółka Progress Polska na “wdrożenie innowacyjnej koncepcji technologicznej oraz nowego produktu Sky Windows“.

Nachodzi nas pytanie, czemu fundusze na innowacje “ładować” w budowę infrastruktury telekomunikacyjnej? Bynajmniej nie mamy nic przeciwko bezprzewodowemu, szerokopasmowemu Internetowi. Sami często z niego korzystamy i cenimy sobie swobodę, jaką daje, ale jednocześnie zadajemy sobie pytanie kto ocenia te wnioski i w jaki sposób? I przypominamy sobie sytuację z wyborem przez PARP – zgodnie z zasadą “kto pierwszy, ten lepszy” – projektów na e-biznes…

W porównaniu do projektów z innych branż, w teleinformatyce wieje nudą. Inżynierowie z innych dziedzin gospodarki proponują bowiem: produkcję innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych; wdrożenie technologii wytwarzania stopów aluminium o ujednorodnionej strukturze; wprowadzenie na rynek międzynarodowy innowacyjnego syntetycznego oleju diesel drugiej generacji, czy produkcję nowej – w skali świata – masy mineralno asfaltowej.

A jest tyle w Polsce przykładów ciekawych, innowacyjnych projektów z branży IT i ludzi, którzy za nimi stoją.