PARP zawiesza fundusze na R&D

Jak się dowiadujemy, instytucja ta zawiesiła na czas nieokreślony możliwość ubiegania się o dotacje na projekty badawczo-rozwojowe. Firmy, które prowadzą prace R&D nie mają więc możliwości sfinansowania tego typu działań.

Problem w tym, że skończyły się środki na Działanie 4.1 i pomimo, że są jeszcze pieniądze na same badania w ramach Działania 1.4 to – przez to, że aplikuje się do tych działań łącznie – dostępne fundusze na prace badawczo-rozwojowe zostały zablokowane. Problem ten był zgłaszany już na etapie rozpisywania konkursów. Wówczas Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości brał pod uwagę tylko to, ile budżetu na R&D (Działanie 1.4) zostało przekroczone, a nie budżetu na wdrożenia tych prac (Działanie 4.1). Wówczas na pytania doradców – w tym KPMG – co w momencie, kiedy budżet na wdrożenia się wyczerpie, PARP twierdził, że będzie się tym martwił kiedy problem powstanie…

…i teraz PARP się martwi, a firmy nie wiedza co mają zrobić z podjętymi już decyzjami? Problem dotyczy firm, które miały już niemal przygotowane wnioski na R&D i w chwili ich złożenia były gotowe zacząć realizację badań. Niestety zablokowane środki przekreśliły te plany. Nie wiadomo też jak długo będzie trwała taka sytuacja?

Co ciekawe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastanawia się nad innymi rozwiązaniami w zakresie wsparcia na projektów badawczo-rozwojowych. Niestety – jak słyszymy – inne resorty nie bardzo chcą podjąć ten temat.


komentarze 3 dla “PARP zawiesza fundusze na R&D”

 • Bieda szyb napisał:

  Minister Nauki już zatrzymał sporo naborów:

  informacja z Internetu:

  Do harmonogramu wprowadzono następuące zmiany:

  •odwołanie planowanego na czerwiec 2010 r. konkursu dla Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
  •odwołanie wiosennego konkursu w ramach działań: 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, planowanego na kwiecień 2010 r.
  •wstrzymanie konkursu dla poddziałań: 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight, 1.3.1 Projekty rozwojowe (INFO, TECHNO, BIO) oraz Działania 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, planowanych na marzec 2010 r.,
  •uszczegółowienie dat dziennych konkursów realizowanych w ramach projektu kluczowego Fundacji na rzecz nauki Polskiej,
  •wskazanie województw, w których uruchomiono konkurs w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

  Wstrzymanie konkursów w ramach działań: 2.1, 4.1, 4.4 oraz poddziałań: 1.1.1 i 1.3.1 spowodowane jest wyczerpaniem środków zaalokowanych w ramach wskazanych działań/poddziałań. Uruchomienie konkursów w tych działaniach/poddziałaniach uwarunkowane jest pozyskaniem dodatkowych środków na zwiększenie alokacji.

 • Warszawiak napisał:

  No, badzmy sprawiedliwi. 8.3 i 8.4 to zasluga MSWiA a konkretnie tamtejszego DSI II

 • Bywalec napisał:

  Ciekawe jak to się ma do ogłoszonej właśnie nowej strategii “lizbońskiej”. Projekt Komisji Europejskiej zakłada m.in., że do 2020 r. nakłady na badania i rozwój powinny wzrosnąć do co najmniej 3 proc. unijnego PKB z obecnych 1,9 proc. (mniej niż 1 proc. w Polsce)…

Skomentuj