marzec 1 2010

EMC oficjalnie mianowało Pawła Wojciechowskiego

Dziś (1 marca) awansował on na stanowisko dyrektora generalnego polskiego biura EMC. O prawdopodobnej zmianie na stanowisku szefa EMC Poland informowaliśmy pod koniec stycznia. Paweł Wojciechowski zastąpił Dariusza Chwiejczaka.

Paweł Wojciechowski jest związany z branżą IT od ponad 12 lat. Przed EMC pracował w dziale wsparcia sprzedaży HP Polska. Karierę zawodową rozpoczynał zaś w Polskiej Telefonii Cyfrowej. W ciągu ostatnich czterech lat piastował różne funkcje w dziale EMC Professional Services, ostatnio zajmował stanowisko Channel & Mid Market Manager.

Tyle z oficjalnego komunikatu…


marzec 1 2010

PARP zawiesza fundusze na R&D

Jak się dowiadujemy, instytucja ta zawiesiła na czas nieokreślony możliwość ubiegania się o dotacje na projekty badawczo-rozwojowe. Firmy, które prowadzą prace R&D nie mają więc możliwości sfinansowania tego typu działań.

Problem w tym, że skończyły się środki na Działanie 4.1 i pomimo, że są jeszcze pieniądze na same badania w ramach Działania 1.4 to – przez to, że aplikuje się do tych działań łącznie – dostępne fundusze na prace badawczo-rozwojowe zostały zablokowane. Problem ten był zgłaszany już na etapie rozpisywania konkursów. Wówczas Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości brał pod uwagę tylko to, ile budżetu na R&D (Działanie 1.4) zostało przekroczone, a nie budżetu na wdrożenia tych prac (Działanie 4.1). Wówczas na pytania doradców – w tym KPMG – co w momencie, kiedy budżet na wdrożenia się wyczerpie, PARP twierdził, że będzie się tym martwił kiedy problem powstanie…

…i teraz PARP się martwi, a firmy nie wiedza co mają zrobić z podjętymi już decyzjami? Problem dotyczy firm, które miały już niemal przygotowane wnioski na R&D i w chwili ich złożenia były gotowe zacząć realizację badań. Niestety zablokowane środki przekreśliły te plany. Nie wiadomo też jak długo będzie trwała taka sytuacja?

Co ciekawe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastanawia się nad innymi rozwiązaniami w zakresie wsparcia na projektów badawczo-rozwojowych. Niestety – jak słyszymy – inne resorty nie bardzo chcą podjąć ten temat.