Lut 11 2010

Zaczęła się walka o e-Polskę Wschodnią

Wczoraj (10 lutego) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego konsorcjum pięciu firm – DGA, ITTI, Infostrategia, Eficom oraz Nizielski&Borys – dostarczyło kilkaset kilogramów dokumentacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

De facto dziś (11 lutego) o 9 rano był ostateczny termin na dostarczenie wojewódzkich studiów wykonalności, choć ciężkie wózki z dokumentami jeździły do MRR od wczoraj. Do Ministerstwa dostarczono kilkadziesiąt tysięcy stron papieru, zadrukowanego według zasad MRR – z kolorowymi nagłówkami na każdej stronie. Dostarczono studia wykonalności dla każdego z 87 powiatów oraz Programy Funkcjonalno Użytkowe (PFU), które w rozległych inwestycjach sieciowych przeważnie tworzy się w takim stopniu szczegółowości dopiero na etapie projektowania, ponieważ samorządowcy zażądali ich – nie widzieć po co – wyprzedzająco. Do MRR trafiły też wojewódzkie studia wykonalności.

Ideą Sieci Szerokopasmowej w Polsce Wschodniej jest stworzenie możliwości dostępu do Internetu na obszarach, gdzie budowa infrastruktury jest dla operatorów komercyjnych nieopłacalna. Sieć będzie udostępniana na zasadach otwartych wszystkim operatorom telekomunikacyjnym. Podjęto zatem decyzję o budowie za pieniądze publiczne sieci, która pozostanie własnością samorządów pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Przeznaczono na ten cel 300 mln euro, z czego 255 mln euro da Unia Europejska.

We wczesnej fazie projektu MRR i województwa zawarły porozumienia, potwierdzające intencję współpracy z 10 operatorami, budującymi infrastrukturę w Polsce Wschodniej. Wcześniej zlecono też inwentaryzację infrastruktury. Sieć musi zostać zbudowana do końca 2014 r.

Teraz zapewne recenzenci MRR i województw będą tradycyjnie szukać pogubionych przecinków, usterek stylistycznych, powtórzeń, pomylonych tabelek i niewłaściwie przypisanych dróg w sołectwach. Tymczasem projekt ma już prawie roczne opóźnienie. Studium wykonalności projektu Sieci szerokopasmowej dla Polski Wschodniej miało bowiem zostać przedłożone do końca kwietnia 2009 r. Kluczowe jest więc to, aby przedstawiciele MRR wreszcie studium przyjęli. Jak się nieoficjalnie mówi, opóźnienia są spowodowane przez wygórowane oczekiwania ostrożnych biurokratów wobec studium wykonalności i powierzanie obsługi sprawy niezbyt mądrym ekspertom Niektórzy eksperci podkreślają zaś, że koncepcja wykonania studium jest generalnie źle pomyślana, bo wiele podobnych projektów samorządowych sieci szerokopasmowych w innych państwach unijnych rozpoczyna się bez tak rozrośniętej biurokratycznej asekuracji.


Lut 9 2010

Uzależniony ZUS

Ostatnio Gazeta Wyborcza poinformowała o skazaniu ZUS na Asseco Poland (d. Prokom Software) w zakresie utrzymania i rozbudowy KSI ZUS. Ponoć widać w tym słabość III RP. Tymczasem – choć może to się wydać paradoksem – za czasów PRL państwo też było słabe, a rachunki za to płacimy do dziś, co widać po umowie na rozwój systemów obsługujących “stare emerytury”.

W styczniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał bez przetargu umowę na “kwotę zamówienia z podatkiem VAT nie przekraczającą” 30,2 mln zł z ZETO Katowice. Dotyczy usługi modyfikacji i konserwacji systemu emerytalno-rentowego Rentier-Manager w wersji Adabas. Jako uzasadnienie wyboru wykonawcy podano, że jest to “jedyny wykonawca, który z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów może zrealizować przedmiotowe zamówienie“.

Czy to oznacza, że nie tylko kody KSI ZUS są przechowywane w jakimś sejfie? Jak widać, wybór konkretnej platformy i architektury “uzależnia” nawet na dłużej niż 10-20 lat.


Lut 1 2010

Kajetan Wojsyk jednak w MSWiA?

Wkrótce wicedyrektorem w Departamencie Informatyzacji ma zostać dr Kajetan Wojsyk. Jak donoszą nasi czytelnicy, jego papiery są już w kadrach MSWiA. Pisaliśmy o przyjściu z samorządów do administracji centralnej Kajetana Wojsyka już w sierpniu 2009 r.

W kadrach MSWiA mówią też, że równolegle chciałby swój Departament wzmocnić o dodatkowego zastępcę dyr. Włodzimierz Marcinski, ale tu nie wiadomo jak będzie… Na razie chyba część obowiązków Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego może przejąć CPI. Świadczyć mają o tym intensywniejsze “wizyty robocze” jego przedstawicieli w Brukseli.

Ps. Zmiany kadrowe nastąpiły też w NASK-u. Do nowego dyrektora, Michała Chrzanowskiego dołączył były szef Microsoftu na Polskę Marek Roter i Marcin Bochenek, były wiceprezes TVP. Informację sprawdzamy…