lt. 12 2010

Czy Komputronik chce przejąć pozostałości po Techmexie?

Parę dni temu syndyk masy upadłościowej Techmexu otrzymał od Komputronika zawiadomienie o wzroście zaangażowania tej firmy do poziomu 6,33% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Techmexu.

Wzrost zaangażowania firmy Komputronik nastąpił 2 lutego 2010 r. w wyniku przejęcia 530 tys. akcji Techmexu. Przejęte akcje stanowiły zastaw rejestrowy ustanowiony przez Jacka Studenckiego, prezesa zarządu Techmexu jako część zabezpieczeń wierzytelności wobec SEB Commercial Finance, które odkupił Komputronik umową z dnia 15 grudnia 2009 r.

Przed tą zmianą Komputronik posiadał 1 akcję Techmexu. Trzeba też pamiętać, że Komputronik był jedną z firm, która złożyła wniosek o upadłość bielskiej spółki z możliwością układu. Sąd zdecydował o likwidacji Techmexu w listopadzie 2009 r.