lt. 9 2010

Uzależniony ZUS

Ostatnio Gazeta Wyborcza poinformowała o skazaniu ZUS na Asseco Poland (d. Prokom Software) w zakresie utrzymania i rozbudowy KSI ZUS. Ponoć widać w tym słabość III RP. Tymczasem – choć może to się wydać paradoksem – za czasów PRL państwo też było słabe, a rachunki za to płacimy do dziś, co widać po umowie na rozwój systemów obsługujących “stare emerytury”.

W styczniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał bez przetargu umowę na “kwotę zamówienia z podatkiem VAT nie przekraczającą” 30,2 mln zł z ZETO Katowice. Dotyczy usługi modyfikacji i konserwacji systemu emerytalno-rentowego Rentier-Manager w wersji Adabas. Jako uzasadnienie wyboru wykonawcy podano, że jest to “jedyny wykonawca, który z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów może zrealizować przedmiotowe zamówienie“.

Czy to oznacza, że nie tylko kody KSI ZUS są przechowywane w jakimś sejfie? Jak widać, wybór konkretnej platformy i architektury “uzależnia” nawet na dłużej niż 10-20 lat.