lt. 26 2010

Kołodziejczyk za Drożdża za dwa tygodnie

Sprawdziły się informacje z Batorego, że Witold Drożdż zamierza wrócić do “cywila” i opuścić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pisaliśmy o tym już w styczniu.

Jego następcą będzie Piotr Kołodziejczyk, obecnie Sekretarz Miasta Poznania, który w zeszłym roku został on laureatem Nagrody im. Marka Cara. Piotr Kołodziejczyk, aktywny działacz Unii Metropolii Polskich, otrzymał ją w uznaniu jego “skuteczności w praktycznym wprowadzaniu rozwiązań e-administracji, pomimo znanych ograniczeń prawnych, organizacyjnych i finansowych“. Zmiana warty nastąpi za dwa tygodnie.

Ciekawe jakie jeszcze zmiany czeka MSWiA, zwłaszcza Centrum Projektów Informatycznych?


lt. 17 2010

CPI przyspiesza z przetargami

W tym tygodniu ogłosiło już dwa na prawie 45 mln zł – na zakup komputerów i czytników kart inteligentnych oraz telefonów IP. Obie umowy mają obowiązywać przez 36 miesięcy.

Na 11 tys. komputerów, 20 tys. czytników kart inteligentnych i tyle samo ich samych MSWiA chce wydać 35 mln zł. Na 5000 telefonów IP dla potrzeb usług transmisji głosu w ramach sieci OST 112 – 8,2 mln zł.

Czyżby koniec oszczędności w administracji zapoczątkowanych rok temu przez Ministra Rostowskiego?


lt. 12 2010

Czy Komputronik chce przejąć pozostałości po Techmexie?

Parę dni temu syndyk masy upadłościowej Techmexu otrzymał od Komputronika zawiadomienie o wzroście zaangażowania tej firmy do poziomu 6,33% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Techmexu.

Wzrost zaangażowania firmy Komputronik nastąpił 2 lutego 2010 r. w wyniku przejęcia 530 tys. akcji Techmexu. Przejęte akcje stanowiły zastaw rejestrowy ustanowiony przez Jacka Studenckiego, prezesa zarządu Techmexu jako część zabezpieczeń wierzytelności wobec SEB Commercial Finance, które odkupił Komputronik umową z dnia 15 grudnia 2009 r.

Przed tą zmianą Komputronik posiadał 1 akcję Techmexu. Trzeba też pamiętać, że Komputronik był jedną z firm, która złożyła wniosek o upadłość bielskiej spółki z możliwością układu. Sąd zdecydował o likwidacji Techmexu w listopadzie 2009 r.