sty 19 2010

UZP: CSIOZ złamał prawo

Przeprowadzając zamówienie “z wolnej ręki” na rozbudowę Informatycznego Systemu Statystyki Medycznej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia złamało prawo. Według Urzędu Zamówień Publicznych powinno zostać ono unieważnione.

Sprawa dotyczy postępowania, w wyniku którego w lutym 2008 r. CSIOZ działające przy Ministerstwie Zdrowia zleciło wykonanie rozbudowy Informatycznego Systemu Statystyki Medycznej firmie Sygnity. CSIOZ podjął decyzję o przeprowadzeniu zamówienia “z wolnej ręki”. Okazało się jednak, że Centrum nie miało prawa tego zrobić, a samo zamówienie ma wiele uchybień.

CSIOZ bronił swojej decyzji tym, że udzielając zamówienia w innym trybie nie mógłby dochować obligatoryjnych terminów na realizację sprawozdawczości statystycznej, a podstawowym powodem przemawiającym za zastosowaniem trybu “z wolnej ręki” była zmiana i opóźnienie publikacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. UZP nie uznał jednak przedstawionych przez zamawiającego powodów za wystarczające. Według kontrolerów, CSIOZ złamało więc prawo i postępowanie powinno było zostać unieważnione.

Przyglądając się sprawie UZP wykrył wiele nieprawidłowości dotyczących zamówienia na rozbudowę systemu. Zdaniem przedstawicieli Urzędu, opis przedmiotu zamówienia jest nieprecyzyjny i niejednoznaczny, a zamawiający nie zastrzegł w nim możliwości samodzielnej aktualizacji formularzy w przypadku nieuniknionej ich zmiany w przyszłym roku i kolejnych latach sprawozdawczych. Ponadto rozbudowa systemu, która była przedmiotem felernego zamówienia ma zdaniem UZP charakter doraźny i tymczasowy i nie zapewnia poprawnego funkcjonowania systemu w dostatecznie długim okresie czasu.

Szczegółowe uzasadnienie decyzji na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.