sty 18 2010

Jeszcze mniej e-obowiązków dla MSWiA?

Jak donoszą nasi czytelnicy – potwierdzający reorganizację zadań związanych z informatyzacją w MSWiA – w zeszłym tygodniu odbyło spotkanie marszałków poświęcone społeczeństwu informacyjnemu.

Jak piszą, w pierwszy dzień – poświęcony tzw. linii współpracy – byli i to bardzo aktywni przedstawiciele Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast nikt z MSWiA nie uczestniczył w drugim dniu spotkania poświęconemu budowie sieci szerokopasmowych. Było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, było UKE, byli nawet przedstawiciele biznesu zaproszeni przez marszałków.

Ich zdaniem, trochę to dziwne, bo do niedawna DSI MSWiA był bardzo aktywny w przekonywaniu wszystkich, że regionalne sieci broadbandowe to odprysk działania 8.4 POIG a teraz wyłączyli sie kompletnie z tego. Podobno zajęli sie polską prezydencją w UE…

Z tego, co wiemy, punkt ciężkości wydatków (?), zainteresowania (?) władzy przechodzi właśnie do zespołu Polska Cyfrowa, którym zresztą kieruje… Witold Drożdż. Zespół ten zajmuje się m.in. przygotowaniem zmian w prawie i koordynacją działań związanych z projektami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego. Nieoficjalnie jednak, docelowo pierwsze skrzypce w “cyfryzacji” Polski będzie odgrywać Urząd Komunikacji Elektronicznej.