wrz. 28 2009

Jaka przyszłość NASK?

Komisja konkursowa upubliczniła prezentacje czterech kandydatów na dyrektora NASK. Przypomnijmy, 1 lipca br. minister Barbara Kudrycka odwołała dyrektora NASK Macieja Kozłowskiego. Jednocześnie wyznaczyła Krzysztofa Malinowskiego do pełnienia funkcji kierownika instytucji do czasu powołania nowego dyrektora. W komunikacie nie podano szczegółowych powodów. Napisano jedynie o “naruszeniu przepisów ustawy o finansach publicznych, przekroczeniu upoważnień do zaciągania zobowiązań a poprzez takie działanie narażeniem jednostki na stratę“. Nieoficjalnie mówiło się o stracie 14 mln zł na tzw. opcjach walutowych.

Jednocześnie wszyscy dyrektorzy NASK, w tym Krzysztof Silicki dyrektor ds. technicznych, zostali zawieszeni w obowiązkach, a Barbara Kudrycka powołała Komisję Konkursową w składzie: dr hab. Paweł Węgrzyn (przewodniczący Komisji Konkursowej, przedstawiciel MNiSW), mgr inż. Piotr Durbajło (przedstawiciel MNiSW), mgr Jarosław Mojsiejuk (przedstawiciel MNiSW), dr hab. Inż. Andrzej Pacut (przedstawiciel NASK), mgr Mirosław Maj (przedstawiciel NASK, dyrektor CERT Polska). Owa Komisja przedłożyła Pani Minister następujących kandydatów:

Michał Józef Chrzanowski – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Informacji ABW;

Olaf Gajl – dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, były wiceminister nauki w rządach Marka Belki, Kazimierza Marcinkiewicza, Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska;

Marek Średniawa – pracownik NASK, wykładowca Politechniki Warszawskiej;

Andrzej Zdzisław Bartosiewicz – pracownik NASK.

W związku ze zmianą dyrektora NASK pojawia się pytanie, czy może on nadal istnieć jako instytucja o statusie Jednostki Badawczo-Rozwojowej, zarazem próbująca walczyć na rynku jako niezależny operator?