Techmex: tylko GIS?

Dostaliśmy cynk, że szykują się zmiany w Techmeksie. Wiele wskazuje na to, że firma w Bielska Białej zrezygnuje z dystrybucji produktów IT, skupiając się na usługach z zakresu informacji przestrzennej. Jeśli fakt się potwierdzi nie będziemy szczególnie zaskoczeni. Techmex już od dawna przedstawia się jako dostawca rozwiązań GIS, w marginalnym stopniu akcentując drugi z obszarów działalności – sprzedaż produktów IT dla partnerów. O wygaszaniu działalności dystrybucyjnej mogą świadczyć wyniki za I półrocze 2009. W okresie tym Techmex miał 43,7 mln zł przychodu z dystrybucji IT, podczas gdy w I połowie 2008 było to jeszcze 168,2 mln zł.

Techmex był pierwszym (i chyba jedynym) z dużych dystrybutorów IT, który postanowił dokonać tak wyraźnego “przebranżowienia”. Dystrybucja to trudny, niskomarżowy kawałek chleba, więc decyzja nie dziwi. Techmeksowi życzymy natomiast zwiększenia przychodów w segmencie geoinformatycznym. Z tego co wiemy ich poziom jest nadal niższy od oczekiwań i ambicji zarządu spółki.


Skomentuj