lt. 12 2009

Zmiana w regionie, zmiana w Polsce?

Piotr Kozłowski, prezes IFS Central Eastern-Europe (IFS CEE), odszedł z firmy. Oficjalnie, miał inne plany zawodowe. Jego obowiązki pełni Marcin Taranek, prezes IFS Poland.

Piotr Kozłowski był prezesem IFS CEE od kwietnia 1999 r. W ciągu ostatnich lat, pod jego kierownictwem, firma ta rozwinęła działalność na nowych – dla IFS rynkach – Czech, Słowacji, Węgier, Rosji i Ukrainy, a w ostatnim czasie do obszarów działania firmy dołączyły również kraje położone dalej na Wschód i Południe Europy – Serbia, Grecja i Turcja. IFS CEE działa w 14 krajach na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, w których obsługuje ponad 230 klientów. W IFS Piotr Kozłowski był także członkiem tzw. Executive Management Team – ścisłej grupy osób wyznaczającej kierunki rozwoju oraz zarządzającej IFS na świecie…

Piotr Kozłowski był w IFS niemal od zawsze, a przynajmniej odkąd pamiętamy. Za jego czasów polski oddział IFS miał dobra pozycję w strukturach światowych. Czyżby teraz postanowił się skupić na golfie? Kiedyś był prezesem Polskiego Związku Golfa. Obecnie jego następcą jest Piotr Mondalski, też z branży. A może niedługo usłyszymy o równie dużej zmianie w kierownictwie konkurenta IFS w Polsce?


lt. 12 2009

Zmiany w organizacji IT w TP

Wczoraj Rada Nadzorcza spółki zaakceptowała zmiany zaproponowane przez Piotra Muszyńskiego, od paru miesięcy członka zarządu TP ds. operacyjnych. W ramach programu IT Works dokonano analizy dotychczasowej struktury IT oraz procesu wytwórczego, szczególnie złożonego w TP ze względu na skomplikowane środowisko. Dokonano również analizy wielu systemów i ich interakcji.

Dotychczasowe Piony Rozwoju IT i Operacji IT zastąpiły Pion Aplikacji i Infrastruktury. Pierwszym kieruje Jarosław Panasiuk. Do września 2008 r. był jeszcze pracownikiem Ernst&Young, doradzając m.in. w zmianach w organizacji IT w PLL LOT. To jego powrót do Grupy TP. Drugim zaś Tomasz Matuła, wcześniej odpowiadał za Pion Operacji IT. Dodatkowo, w Departamencie Efektywności Grupy TP, stworzono dział Business Services, za który odpowiada Wojciech Demediuk. Wcześniej pracował on po stronie biznesu, a do jego zadań należało negocjowanie wymagań co do funkcjonalności systemów IT. Business Services odpowiada za kontakty z biznesem. Jak mówią przedstawiciele TP, to przyczółek IT w biznesie i marketingu.

Uzupełnieniem zmian organizacyjnych jest nowy sposób współpracy z dostawcami. Temu ma służyć program Wybór Dostawców Strategicznych. Przedstawiciele TP uznali, że dotychczasowe podejście polegające na posiadaniu bardzo rozbudowanej listy dostawców, było co prawda racjonalne z punktu widzenia konkurencyjności i ceny, ale te elementy zaczynały dominować. Miały też niekorzystny wpływ na jakość dostarczanych rozwiązań IT.

Grupa TP wytypowała więc grono dostawców, których podzieliła na siedem domen, w których mają kompetencje, w tym m.in. dotyczących systemów CRM, ERP, OSS i bilingowych. W połowie lutego przedstawiciele operatora wysyłają do nich tzw. RFP (Request For Proposal), rozpoczynający procedurę przetargową, w ramach której określone zostaną model współpracy i cena hurtowa za usługi. W efekcie przetargu wybrani zostaną dostawcy, z którymi firma podpisze nawet kilkuletnie umowy. A co z resztą?