lt. 10 2009

Czy wystarczy samo paliwo?

Dziś w radiu wicepremier Grzegorz Schetyna zapewniał polskie społeczeństwo, że nie musi się martwić o bezpieczeństwo, bo na paliwo do radiowozów pieniądze się znajdą. A na systemy IT?

Jak się dowiaduje Bywalec, na razie nie ma funduszy na utrzymanie dwóch głównych systemów będących w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – SIS, kontrolującego w Polsce ruch na wschodniej granicy Polski i całej Unii Europejskiej oraz KSIP, wspomagającego pracę policji. W styczniu zakończyły się roczne kontrakty na ich utrzymanie, a MSWiA w ramach 10-proc. oszczędności – wymuszonych ograniczaniem deficytu budżetowego – redukuje zarówno wydatki inwestycyjne, jak i utrzymaniowe na IT (choć nie na projekty finansowane ze środków unijnych – zapewniają urzędnicy). Od dziesięciu dni nie ma więc nowej umowy na wsparcie techniczne dla Systemu Informacyjnego Schengen i Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Tymczasem trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesne państwo bez wspierania służb takich, jak policja i celnicy, przez nowoczesne systemy informacyjne, dzięki którym można skutecznie dowodzić, jak również sprawdzić natychmiast, czy zatrzymana za jazdę po pijanemu osoba to nie przestępca ścigany europejskim listem gończym. Przypadkowe awarie mogą zaś dotknąć w każdej chwili SIS i KSIP…

Paliwo dla radiowozów, to warunek konieczny, ale nie wystarczający, aby zapewnić bezpieczeństwo polskich obywateli.