styczeń 28 2009

Kupić nie kupić, potargować warto

Ogłaszamy szybką sondę w stylu “Milionerów”, która z wymienionych niżej spółek jest na sprzedaż w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa. Można dzwonić do przyjaciela albo poprosić o koło ratunkowe (gdyby następował zbyt rozrzut odpowiedzi).

1. Sygnity SA

2. COIG SA

3. MCX SA

Podobno Vox populi, vox dei (głos ludu, głosem Boga). Można też ciągnąć losy. Ciekawe, czy posłuchają się tylko akcjonariusze… Dla ułatwienia dodamy, że zainteresowanym jest jedna z największych firm IT w Polsce.