gru 5 2008

GE Money już z miniBPH

Janusz Stankiewicz został nominowany na stanowisko dyrektora Pionu Informatyki w przyszłym, połączonym banku. Obecnie jest obecnie dyrektorem Pionu Informatyki i wiceprezesem zarządu GE Money Banku. W zarządzie za operacje IT, ale także administrację i logistykę, będzie odpowiadał zaś Kazimierz Łabno.

Zastępcą szefa Pionu IT w połączonym banku zostanie Andrzej P. Tarnowski, obecnie dyrektor Obszaru Informatyki Banku BPH. Będzie on też kierował Programem Integracji IT, którego zasadniczym elementem jest wdrożenie Target Application Model (TAM) – docelowego modelu aplikacji, jaki będzie funkcjonował po połączeniu banków.

Do czasu prawnego połączenia (planowanego na III kwartał 2009 r.), w banku BPH i GE Money Banku będą funkcjonowały obecne struktury organizacyjne obszarów IT.