maj 28 2008

Grzegorz Bliźniuk – “Cała Polska szuka prezesa”

Kto na szefa Microsoft Polska? > zobacz listę kandydatów:

– Tomasz Bochenek

– Grzegorz Bliźniuk

– Andrzej Dopierała

– Wojciech Szewko

– Mister X

– Dariusz Chwiejczak

– Paweł Piwowar

Są tacy, co uważają dr. inż. Grzegorza Jana Bliźniuka (ur. 1968) za idealnego kandydata na szefa polskiego oddziału Microsoftu i są święcie przekonani, że Redmond bierze go pod uwagę szukając następców Marka Rotera. Tymczasem sam zainteresowany nic o tym nie wie. Woli odpoczywać od pokus tego świata na swojej Alma Mater, czyli Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Po swoich studiach na WAT jako świeżo upieczony podporucznik WP został wykładowcą na WAT. W kwietniu 2000 r. obronił rozprawę doktorską “Metoda badania jakości oprogramowania współbieżnego systemów informatycznych”, której promotorem był prof. Tadeusz Nowicki, zaś recenzentem prof. Bolesław Szafrański (prowadzi obecnie popularne seminarium naukowe o elektronicznej administracji, na które uczęszcza większość osób zajmujących się tym sektorem w branży).

Gdy nastał Wojciech Szewko jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, dyrektorem Departamentu Systemów Teleinformatycznych Administracji Publicznej zostaje właśnie dr inż. Grzegorz Bliźniuk. Na tyle umiejętnie i roztropnie postępuje za czasów SLD, że po dymisji Szewko pod auspicjami ministra prof. Michała Kleibera skutecznie przeprowadza Ustawę o Informatyzacji, czym zaskarbia sobie uznanie wśród prominentnych działaczy przemysłu teleinformatycznego. Ci go zaczynają promować na nowego wiceministra, gdyby wygrała PO w wyborach parlamentarnych roku 2005. W tym czasie jest zresztą na urlopie naukowym – formalnie nie udziela się politycznie. Ale jak wybory wygrywa PiS, zaś prof. Michał Kleiber zostaje doradcą Prezydenta RP, następnie zaś Prezesem PAN, to dzięki jego rekomendacjom Grzegorz Bliźniuk obejmuje tekę wiceministra w MSWiA. Odpowiada za budowę Systemu Schengen i informatyzację oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. O ile za pierwsze niewątpliwie należy mu się medal – zdążyliśmy na czas – o tyle za drugie za zwłaszcza trzecie – dyskusja trwa z oceną raczej negatywną dla byłego wiceministra. Oczywiście, pamiętajmy, że jego alter ego od informatyzacji był Piotr Piętak, ale za kiepski Plan Informatyzacji Państwa i brak działań w zakresie społeczeństwa informacyjnego odpowiada sam Grzegorz Bliźniuk.

Po kolejnych wyborach wydawało się, że zostanie dalej wiceministrem, ale odmówił zajęcia się rozgardiaszem po Piotrze Piętaku i … musiał wrócić na uczelnię. Po co mu teka dyrektora generalnego? Bycie byłym wiceministrem jest nader przyjemne i daje wiele możliwości towarzyskich i biznesowych. A z czasem znowu się polityka ukłoni w pas.