Maj 14 2008

Pat informatyzacyjny w MSWiA

Edward Seliga, zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji MSWiA trafił do szpitala. Tymczasem – jak się nieoficjalnie dowiedział Bywalec – miał on zostać zwolniony. Oznacza to, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przez co najmniej pół roku nie może zatrudnić jego następcy. Podczas pobytu na chorobowym nie może bowiem zwolnić Edwarda Seligi. Tymczasem został on niedawno przewodniczącym Zespołu ds. Oceny Wniosków o Dofinansowanie Przedsięwzięć Informatyzacyjnych.

Powołanie takiego zespołu wynika z zapisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art.12 ust. 4). Do jego należy ocena – pod względem techniczno-ekonomicznym i merytorycznym – wniosków złożonych przez podmioty publiczne dotyczące informatyzacji. Na tej podstawie opracowana miała zostać lista rankingowa wniosków wraz z rekomendacjami. Na ich podstawie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji miał zaś zdecydować o przyznaniu dofinansowania ze środków przewidzianych na informatyzację w budżecie państwa, pozostających w jego dyspozycji. Zespół miał opracować listę rankingową do końca lipca tego roku.

Przyzwyczailiśmy się już, że projekty IT prowadzone przez administrację centralną przeciągają się w nieskończoność, więc kolejne opóźnienie chyba nikogo nie dziwi? Mamy tylko nadzieję, że w budżetach na ten rok nasi czytelnicy nie zaplanowali wydatków na IT finansowanych przez MSWiA…