lt. 12 2008

Nowy pan TP

Był wiceministrem rozwoju regionalnego u Grażyny Gęsickiej. Był szefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, któremu Julia Pitera (PO) zarzuciła zakup kosmetyków służbową kartą, co go zmusiło do dymisji. Wreszcie będzie się mógł sprawdzić po drugiej stronie barykady: został doradcą prezesa zarządu Telekomunikacji Polskiej do spraw publicznych (Public Affairs). O kim mowa? O Tomaszu Nowakowskim, odtąd nowym panem TP w relacjach z samorządowcami i organizacjami przedsiębiorców. Jego zadaniem jest poprawa wizerunku TP – mission impossible, ale zawsze trzeba próbować.

Ot, pożiwiom, uwidim.