marzec 13 2007

Znów Andrzej pokieruje CA

No i mamy kolejną zmianę u sterów w polskim biurze CA. Marcin Motel (który w grudniu 2005 r. zastąpił Andrzeja Staniszczaka) po niecałym roku zarządzania spółką postanowił poszukać sobie innego zajęcia. Nie nagłaśniania przez firmę zmiana nastąpiła już w październiku 2006 r. Kto teraz będzie kierował firmą? Andrzej Molski, przez lata związany z Telekomunikacją Polską, pełniący różne kierownicze funkcje w Grupie TP. Odpowiadał on m.in., za sprzedaż usług dla klientów biznesowych.

Polskiemu CA – działającemu już pod nowym kierownictwem – życzymy oczywiście samych sukcesów. Możemy śmiało założyć, że teraz “centrala” będzie domagać się, aby owe sukcesy były bardziej spektakularne. Tak to już jest w oddziałach dużych korporacji.