lut 14 2007

Niewiarygodny PIP

Uwielbiamy czytać dokumenty rządowe do poduszki! Taki Plan Informatyzacji Państwa działa rześko na umysł, pobudza trawienie i apetyt (na przetargi). Ale jak mu wierzyć jeśli uzasadnienie do projektu rozporządzenia Plan Informatyzacji Państwa podaje, że “99,4% urzędów posiada dostęp do Internetu, jednak aż 80% urzędów gminnych łączy się z Internetem tylko za pomocą modemu” [s. 2 op. cit. Raport ARC Rynek i Opinia dla Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, wrzesień 2004].

Natomiast analiza statystyczna gmin polskich przeprowadzona kierunkiem MSWiA wykazała, że “wszystkie gminy (2478) posiadają podłączenie do Internetu, dominującym łączem jest podłączenie stałe (ISDN, DSL, radio, satelita), tylko 23 gmin ma podłączenia wdzwaniane (dial-up), zaś przeważająca liczba (2250) gmin ma podłączenie szerokopasmowe (o przepustowości min. 512 kb/s).

Komu mamy zaufać? Projektowi aktu prawnego, czy wynikom badań?