lut 6 2007

Przegrupowanie na froncie medycznym

Ostatnio ktoś z zapałem wyjaśniał nam, że militarystyczny słownik marketingowców (te wszystkie “kampanie”, “targety” i inne) wynika z faktu, że w latach 50-tych marketing w USA stanowił domenę byłych wojskowych.

Kontynuując tę tradycję chcielibyśmy napisać o przegrupowaniu, które nastąpiło w szeregach firm walczących o kontrakty na rynku medycznym.

Z firmy Oracle do IBM z początkiem br. przeszedł Iwo Dominik Żochowski, kiedyś dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia. Osoba dość kontrowersyjna, choć przez niektórych naszych dziennikarzy ceniona, choćby za to, że jako jedna z pierwszych przedstawiła oficjalnie wycenę strat związanych z nieszczelnością systemów o informacji medycznej.

Rozumiemy, że tym samym do walki o kontrakty na rynku medycznym chce się włączyć nie tylko HP, ale także Oracle, a teraz także IBM. Ciekawe prawda?