listopad 16 2006

Do NFZ wraca nowe

Kilka miesięcy po objęciu stanowiska prezesa NFZ przez Andrzej Sośnierza do katowickiego oddziału wrócił Tomasz Krupa, kiedyś dyrektor informatyki w Śląskiej Kasie Chorych i laureat jednej z poprzednich edycji konkursu Lider Informatyki, organizowanego przez redakcję Computerworld.

Z kuluarowych rozmów dowiadujemy się, że projekt stworzenia ogólnopolskiego systemu Rejestru Usług Medycznych ruszy lada dzień. Pozycja nowego prezesa NFZ jest podobno na tyle mocna, że muszą przed nim ustąpić nawet inni urzędnicy odpowiedzialni za informatyzację państwa.