sierpień 10 2006

Kolejny zamach na niepodległość Hanslików

Wczoraj po konferencji Asseco usłyszeliśmy, że wreszcie Hanslikowie z Katowic sprzedali rodzinne Laboratorium Oprogramowania. Tym razem jednak nie Spinowi (Grupa Prokom), ale jego konkurentowi Computerlandowi. Od razu sprawdziliśmy u źródła – nieprawda.

Dziennikarze i plotkarze sprzedają firmę Hanslików przynajmniej raz do roku. Bezskutecznie. Dla nas to dobrze, bo ponoć Pani Prezes Hanslikowa jest spowinowacona z naszym redaktorem naczelnym. Konsolidacja konsolidacją, ale nie chcielibyśmy być spowinowaceni z żadną potężną grupą kapitałową. Ani z Prokomem, ani Computerlandem. Za żadne pieniądze.