marzec 10 2006

Lobbyści baczność!

Od środy, 8 marca obowiązuje Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Nareszcie każdy, kto ma coś do ugrania przy nowych ustawach czy rozporządzeniach, będzie mógł to zrobić jawnie i bez żadnych podchodów w ramach tzw. publicznego wysłuchania. Natomiast my, jako obywatele, dowiemy się, kto zacz i dlaczego wpisuje do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jakieś nierealne terminy.

Przy okazji ruch zapanował na urzędowych serwisach WWW. Trzeba je dopasować do wymogów Ustawy. Należy przecież informować nad czym pracuje urząd i czego chce dana grupa nacisku. By kiedy powstanie Centralny Urząd Antykorupcyjny mógł odnotować pierwszy swój sukces: ujawnić (jawną) listę lobbystów – ustawiaczy prawa. Wtedy wystarczy 24h sąd, wyrok i do pudła z nimi. Niech lobbują u szefa więziennictwa za lepszą celą z dwoma pryczami.

Już nie możemy doczekać się pierwszych jawnych wystąpień lobbystów z branży IT. Oj będzie się działo.